معرفی 20 دانش آموز مقطع ابتدایی و متوسطه اول که در درس ریاضی ضعیف بودند به خانه ریاضیات جهت شرکت در کلاسهای تقویتی و بهره بردن از تخفیف شهریه