یکی از فعالیت های اصلی و مهم دارالاکرام آذرشهر استعداد سنجی و راهنمایی دانش آموزان در جهت رشد و مهارت آموزی دانش آموزان تحت پوشش در قالب کلاسهای متنوع آموزشی از قبیل طراحی و دوخت، طراحی و نقاشی، خوشنویسی، مکانیک، مکالمه زبان، صنایع دستی، رشته های متنوع ورزشی و… با همکاری همیاران و آموزشگاههای سطح شهرستان می باشد.
در کلاسهای رباتیک با همکاری دارالاکرام و پژوهشسرای خواجه نصیر آذرشهر فرصتی فراهم شده تا دانش آموزانی که از هوش و استعداد فنی برخوردار هستند در مسیر رشد و تعالی مختص استعداد خود قرار گیرند.