کارگاه مددکاری در مشهد دارالاکرام

کارگاه آموزش مددکاران شعبه مشهد با موضوع اصول تغذیه نوین  جهت آموزش به خانواده های تحت پوشش در محل موسسه دارالاکرام برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی ، هدف برگزاری این کارگاه  ارتقاء سطح آگاهی مددکاران از بهداشت تغذیه و نقش آن در سلامت روان و جسم آموزش خانواده های تحت پوشش از طریق مددکاران با هدف بهبود سطح سلامت جسمانی و آموزش های کاربردی به مددجویان تشکیل گردید و با توجه به اعلام رضایت این شرکت کنندگان مقرر گردد طی 16 جلسه به صورت هر دو هفته 1 بار این جلسات ادامه داشته باشد.

لازم به ذکر است در این کارگاه که با حضور 20 تن از مددکاران داوطلب موسسه و مدرس جناب آقای دکتر مسعود فلاحی عضو هیات علمی بازنشسته گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند درباره عناوینی از جمله: رژیم تاثیر متابولیک، سیستم چربی سوزی برای پیشگیری از بیماری های چاقی، دیابت، فشار خون و…  مواردی مطرح گردید.

کارگاه مددکاری