کارگاه تربیت فرزندان
کارگاه مادران در محل دارالاکرام آذرشهر

این کارگاه در دو موضوع که در بخش اول با محوریت اهداف و استانداردهای دارالاکرام توسط سرپرست شعبه جناب آقای دکتر قهرمان نژاد و در بخش دوم با برگزاری کارگاه مهارت های تربیتی برای مادران دانش آموزان تحت پوشش، توسط مددکار و روانشناس موسسه سرکار خانم کریمی برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر قهرمان نژاد بار دیگر فلسفه وجودی مؤسسه دارالاکرام را تشریح نموده و بر ضرورت همکاری خانواده ها برای مؤثر بودن خدمات داده شده تأکید نموده و اضافه نمودند که جهت جلوگیری از قطع بورسیه فرزندان خود بایستی همکاری نزدیک و فعالی با مؤسسه داشته باشند .
ایشان در قسمت دیگر سخنان خود بر لزوم شرکت مادران در کارگاههای برگزار شده اشاره نموده و بر این واقعیت که همراه با رشد فرزندان , نیازهای ترببتی انها نیز تغییر پیدا میکند اشاره کردند و گفتند برای تربیت صحیح فرزندان , مادران بایستی با مراحل رشد و شیوه ها و فنون تربیتی آگاه گردند.

در ادامه کارگاه مددکار شعبه سرکار خانم کریمی در خصوص نوع تربیت و روش صحیح تشویق و تنبیه فرزند و همچنین نوع درخواست از ایشان برای انجام کارهای مختلف در محیط خانه یا بیرون و روشهای قانون گذاری و قانون مداری فرزندان در محیط خانواده صحبت نمودند.

اواخر جلسه با پرسش و پاسخ همراه با پذیرایی از مادران، پایان یافت.

قرار است طبق روال به صورت مرتب ماهانه یک کارگاه برای مادران و سرپرستان دانش آموزان در مکان موسسه با رعایت پروتکل های بهداشتی و با فاصله اجتماعی، با عناوین مختلف تربیتی برگزار شود.
و.پ/ روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهر