کارگاه مادران

کارگاه بهداشت فردی  با موضوع بهداشت پوست و مو  با حضور خانم سهیلی کارشناس در پایگاه سلامت ماهدشت با حضور مادران، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 97/02/05  با حضور تعداد 30 نفر از مادران در موسسه دارالاکرام شعبه البرز، با موضوعات بهداشت فردی و خانواده تشکیل شد.