برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان و ارائه خدمات دندانپزشکی با حضور سرکار خانم دکتر ملاحسینی برای دانش اموزان دارالاکرام خمین و خانواده آنها در محل درمانگاه خیریه دندانپزشکی سرکار خانم میر احمدی