خدا را شاکریم برای بار دوم بنا به درخواست دانش آموزان عزیز و به منظور تقویت اعتماد به نفس،روحیه ی خودباوری و توان افزایی نوجوانان توانستیم کلاس آموزش تزریقات و کمک های اولیه را برگزار کنیم… این کلاس ها کاملا به صورت رایگان در شش جلسه توسط همیار فعال سرکار خانم ظهیری انجام میشود که هزینه ی این کلاس ها به صورت آزاد ۸۰هزار تومان است . امید است که به یاری خداوند و تلاش کلیه پرسنل موسسه،بتوانیم قدمی در راستای ارتقای سطح کیفی آموزشی و معیشتی این عزیزان برداریم🙏🌹🙏