با نام و لطف خداوند، جلسه شورای راهبردی با حضور 6 نفر از اعضا در روز یک‌شنبه 18 دی‌ماه 1401 برگزار شد. در این جلسه حول شش محور صحبت شد و پیشنهادات ارزنده‌ای از سوی اعضا مطرح گردید.

با امید به آنکه با پیگیری‌ و تلاش، اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص صورت گیرد و نتایج مفید و کارآمدی برای خانواده دارالاکرام داشته باشد.

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد