جلسه با ذکر و نام خدا آغاز گردید و سپس سرکار خانم درخشان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری همه ی اعضای شورای راهبردی در این مدت و همکاری و همیاری همیشگی آنها و همچنین به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته شعبه به اعضای شورا پرداخت و بعد از آن جناب آقای حاج پرویز کرد در مورد کیفیت و همراه با کمیت کاربه اعضای گروه خاطر نشان کرد که همه ما باید دست در دست هم دهیم تا بتوانیم در کارمان موفق باشیم و با همفکری همدیگر مشکلات را حل کنیم.در این جلسه بحث اصلی در مورد جذب منابع مالی و تامین لوازم تحریر دانش آموزان بود که هر کدام از دوستان نظرات و پیشنهادات  خود را بیان کردند.