برگزاری اولین جلسه مددکاران در سال جدید در شعبه مشهد

اولین جلسه هم اندیشی مددکاران دارالاکرام شعبه مشهد در سال ۹۸، روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین در محل موسسه با حضور مددکاران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی، در ابتدا  جلسه مدیریت شعبه سرکار خانم تقوی ضمن خوش‌آمد گویی، به ارائه گزارش در خصوص فعالیت ها و خدمات ارائه شده به دانش آموزان موسسه طی ماه گذشته به ویژه در آستانه سال نو و بررسی سرفصل های مددکاری اجتماعی با توجه به ضرورت ها و فوریت ها در ارائه بهینه خدمات مددکاری، با رویکرد توانمندسازی روانی و اجتماعی خانواده ها و دانش آموزان پرداختند.

شایان ذکر است در این کارگاه جناب آقای دکتر ترابیان (عضو فعال جامعه فرهنگیان و روانشناس)  به عنوان مدرس حضور داشتند که به مددکاران درباره موضوعات ذیل آموزش هایی را ارائه نمودند:

  • بررسی دقیق سرفصل های مددکاری اجتماعی در ارتباط با توانمندسازی اجتماعی، روانی و اقتصادی مادران و دانش آموزان

  • بررسی و ارائه اطلاعات درباره اصول روان‌شناختی کارآمد در برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان و خانواده‌ها

  •  بررسی مجدد مفاهیم بنیادی مددکاری اجتماعی (عدم پیش‌داوری، احترام به احساسات مددجو، خودشناسی و کنترل احساسات مددکار، رازداری و ایجاد رابطه حرفه ای با مددجو و احترام گذاشتن به عزت نفس مددجویان)

این جلسه مورد اقبال شرکت دهندگان قرار گرفت و ثبت نام مددکاران جهت شرکت در کارگاه آموزشی_تخصصی اصول تربیتی و آموزشی کودکان و نوجوانان با استناد بر کتاب (به بچه ها گفتن، از بچه‌ها شنیدن) با تدریس جناب آقای دکتر ترابیان و ارائه گواهینامه معتبر به مددکاران عزیز در انتها، جلسه با تقدیر از مددکاران فرهیخته خاتمه یافت.

همچنین مقرر گردید این جلسات در نخستین یکشنبه اول هرماه برگزار گردد.

برگزاری اولین جلسه مددکاران در سال جدید در شعبه مشهد