اردوی فرهنگی- تفریحی دانش آموزان بورسیه جهرم جهت تشویق و ترغیب آنها در دهکده توریستی و گردشگری بابا سهراب شهر خفر،  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، در این اردو که در تاریخ ۹۷.۹.۲۹  برگزار شد، دانش آموزان روز خوب و شادی را در کنار هم تجربه کردند .

در این اردو  با همکاری همیاران موسسه برنامه های چون موسیقی زنده، تقلید صدا،  برنامه های شاد ومفرح  برگزار شد و از آنها با  ناهار و تنقلات پذیرایی شد.