برگزاری اردوی فرهنگی برای دانش آموزان و خانواده های شوش

اردوی فرهنگی درون استانی موسسه دارالاکرام شعبه شوش روز جمعه ۸ آذر  در سطح دانش آموزان تازه بورسیه شده و خانواده آنها، یک روز خاطر انگیز را رقم زد.به گزارش روابط عمومی، در این اردو  ابتدا با نرمش صبگاهی و بعد صرف صبحانه و درادامه با انجام بازی های گروهی با دانش آموزان با حضور سرکار خانم حسن غلام علی مدیر مهدکودک فرشتگان واز فعالانه درزمینه آموزش و بازی درمانی کودکان و برگزاری نشست دوستانه که به درخواست مادران نشست مهربانی نام گرفت درباره تاثیر بهداشت برسلامت جسم و روح با حضور سرکارخانم یا محمدی ازکارمندان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ادامه یافت که مورد استقبال مادران قرارگرفت.درانتها با صرف نهاراین روز به یادماندنی خاتمه یافت.

خداوند را سپاسگزاریم که توانستیم دوباره لبخند را برلبان این عزیزان بنشانیم.

لازم به ذکر است این دومین اردوی برگزار شده در سطح خانواده های شهرستان شوش بود که با همت بانیان و نیکوکاران برگزار شد که در این برنامه فرهنگی تعدادی از مددکاران نیز حضور داشتند.