برگزاری کلاسهای تابستانی، آموزش قلاب بافی از پایه تا پیشرفته ویژه مادران و دانش آموزان دختران پایه هفتم تا دوازدهم دارالاکرام شعبه شیراز به صورت یک روز در هفته ،دوشنبه ها صبح ساعت 8:30الی10 در مکان موسسه از امروز کلید خورد.
ضمنا مربی این ‌‌دوره ،مادر بزرگ یکی از دانش آموزان میباشد ‌که از این طریق کسب درآمد میکند.

به مهربانی

اینستاگرام به مهربانی شیراز

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz