یکی از بهترین برنامه های فرهنگی، ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

از همان ابتدای تأسیس شعبه، بچه ها کم و بیش می آمدند و بر حسب علاقه، کتاب می گرفتند و مطالعه می کردند.

از آذرماه امسال که مدیر فرهنگی به صورت تخصصی شروع به کار کرده اند، برنامه کتابخوانی بچه ها قوت گرفته است.

هم اکنون 47 دانش آموز، در حوزه کتابخوانی فعال هستند و روز به روز بر تعداد ایشان، افزوده می شود.

مطالعه هر کتاب 5 امتیاز دارد و هر دانش آموز پس از مطالعه 12 کتاب یک هدیه فرهنگی دریافت می کند.

الحمدلله در بهمن ماه، اولین کارگاه کتابخوانی برگزار شد، دانش آموزانی که بیش از 60 امتیاز کسب کرده و به مرحله دوم راه یافته بودند، دعوت شدند.

در این کارگاه، پس از سخنان کارشناس برنامه، بچه ها به بیان احساس خود از دوستی با کتاب و نتایجی که مطالعه در تغذیه روح و روانشان داشته، صحبت کردند.

کتابخوانی چند فایده مهم دارد:

افزایش سطح فرهنگ و معلومات، بهبود املا و نگارش، بهبود فن بیان، فاصله گرفتن از فضای مجازی، پر شدن اوقات فراغت و…

٩٩/١١/٢۶
واحد فرهنگی دارالاکرام جهرم