در جلسه ای با حضور آقای مهندس محمد ابراهیم خانی”مدیر دیجیتال مارکتینگ مؤسسه دارالاکرام” پروژه ی برند بوک دارالاکرام در شعبه بوشهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه که مدیر شعبه بوشهر آقای غلامحسین کروبی و کارشناس شعبه خانم مریم فرهادی و یکی از همیاران نیک اندیش مؤسسه آقای فیاض بخش حضور داشتند، آقای مهندس ابراهیم خانی ضمن تشریح محتوای برند بوک مؤسسه، قسمت های مختلف این کتاب را برای حاضرین توضیح و به سوالات نیز پاسخ دادند. در ادامه همین جلسه مبحث مددکاری و تاثیرگذاری گزارشات مناسب مددکاران در شناخت هر چه بهتر مخاطبان با برند به مهربانی و فعالیت های مؤسسه دارالاکرام آموزش داده شد.