اولین کارگاه تخصصی کتابخوانی ویژه دانش آموزان اول تا سوم دبستان

پس از برگزاری یک جلسه عمومی، اولین کارگاه تخصصی کتابخوانی در محل کافه کتاب جهرم برگزار شد.

بچه های سنین مختلف گروه بندی شده اند و قرار شده است که هر گروه در 4 جلسه، آموزش ببینند.

کارشناس این دوره ها، اهداف و شیوه صحیح کتابخوانی را به صورت پرسش و پاسخ آموزش می دهد، در ضمن بچه ها با کتب مختلف جدید هم آشنا می شوند.

در پایان، بچه ها در فضای دلنشین کافه کتاب، استراحت می کنند و پذیرایی می شوند.

۰۰/۰۳/۱۷
مدیر فرهنگی دارالاکرام جهرم