Skip to content

اولین نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های تشکل های مردم نهاد استان مرکزی

اولین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تشکل های مردم نهاد استان مرکزی

در اولین نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های تشکل های مردم نهاد استان مرکزی که  با حضور  استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر مسئولین مربوطه در پارک ملت اراک برگزار شد دارالاکرام شعبه خمین نیز شرکت داشت در این نمایشگاه که  در دو روز برگزار شد هر کدام از تشکل های مردم نهاد توانمندیهای جامعه تحت پوشش خود را  در معرض دید شرکت کنندگان در این نمایشگاه گذاشته بودند که از حیث معرفی تشکل و محصول وهمچنین  سفارش  خدمات ارایه شده بسیار موثر بود. در غرفه دارالاکرام شعبه خمین نیز توانمندیهای مادران سرپرست خانوار مانند هنر پیکر تراشی ، بافت گلیم ،دوخت پوشاک ،گلاب گیری و عرقیجات مختلف،و دیگر محصولات خوراکی  جهت فروش و معرفی قرار داشت در این نمایشگاه  هدف و عملکرد موسسه دارالاکرام  برای بازدیدکنندگان توضیح داده شد  و معرفی خوبی در سطح استان شکل گرفت

   اولین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تشکل های مردم نهاد استان مرکزی