از طرف دانش آموز خیر خانم رمضانی تعدا 63 جلد کتاب کمک درسی و کنکوری به دانش آموزان دارالاکرام اهدا شد