اهدای ی کارت هدیه به فاطمه جان دانش آموز پایه هشتم،به مناسبت مسابقه خلاصه نویسی کتاب داستان که بین تمام شعب برگزار شد.دریافت این هدیه باعث خوشحالی زایدالوصفی برای فاطمه بود این مسابقه قوت قلبی است برای تلاش بیشتر و کسب موفقیت‌های بزرگتر در آینده…فاطمه یکی از دانش آموزان باهوش و زرنگ موسسه دارالاکرام است که امسال با معدل ۱۹/۵۰ پایه تحصیلش را پشت سر گذاشته است….با آرزوی پیشرفت روز افزون برای فاطمه عزیز و تمام دانش آموزان سرزمینمان🌹🙏