به کمک خیرین و بانیان محترم شهر تهران , تعدادی وسایل کمکی برای رفع امورات درمنزل به تعدادی از مددجویان موسسه اهدا شد .
با تشکر از همه ی خیرین محترم.
تصاویر برای منزل کسانی هست که اهدا کرده اند و قبل از ارسال به منزل مددجویان می باشد .