جهت ماه مبارک رمضان به همت بانیان و حامیان محترم  سبد کالا جمعا به ارزش ۱۴/۵ میلیون تومان به خانواده دانش آموزان اهدا شد.