امضای تفاهم نامه آموزش به مددکاران دارالاکرام قم، با سازمان بهزیستی

دارالاکرام جهت توانمندسازی و ارائه خدمات بهتر به خانواده های تحت پوشش، مددکاران خود را به ابزار مهارتی و آموزشی و روانشناشی با همکاری سازمان بهزیستی قم و واحد مددکاری اجتماعی تجهیز می کند.

پیچیدگی ها و شرایط خاص زندگی امروزی، چالش ها، مشکلات و فشارهای روانی زیادی را برای جوامع و انسان ها ایجاد کرده است. برای رفع این مشکلات، حفظ سلامت روحی افراد و داشتن جامعه ای سالم، خدمات مددکاران اجتماعی ضروری و لازم است.

مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

کار مددکار اجتماعی، مشاوره دادن و حمایت از افراد در معرض خطر، خانواده ها و افراد حاشیه نشین جامعه می باشد. همچنین او مسئول کمک کردن به افراد برای دریافت خدمات مورد نیاز مناسب جهت داشتن زندگی بهتر و رفاه بیشتر است

لذا به گزارش روابط عمومی، باتوجه به مشکلات عدیده ای که خانواده های دانش اموز تحت پوشش دارالاکرام از نظر فرهنگی واجتماعی دارند و باید با روانشناسی و زیرکی خاص به بررسی و درنهایت به برطرف کردن آنها پرداخته شود واحد مددکاری شعبه قم با حمایت های ستاد دارالاکرام اقدام به  اقدام به اموزش وتوانمندسازی هرچه بیشتر مددکاران خود در این شهرو  درجهت رفع مشکلات وکمک به مددجویان نمود.

در این راستا مورخ  ۱۵ دی ۹۷ درجلسه ای که با مدیرکل سازمان بهزیستی استان جناب اقای دکترسلیقه برگزار شد،  تفاهم نامه ای باسازمان فوق نوشته شد که از این پس  همه مددکاران معرفی شده ازطرف موسسه دارالاکرام به سازمان بهزیستی که درکلاسهای اموزشی فنون ومهارتهای مددکاری سازمان شرکت می کنند وبعدازگذراندن دوره  های آموزشی و تخصصی به آنها گواهینامه  مربوطه داده شود.

که بعد از امضای این تفاهم نامه اولنی کارگاه تخصصی مددکاری  در تاریخ ۲۶ دی ۹۷  با حضور  سرکارخانم زیباییان ازاستادان مددکاری سازمان بهزیستی برگزارشد ودرنهایت بعداز برگزاری  ۱۰جلسه، اولین دوره آموزشی  به اتمام رسید و به همه شرکت کنندگان پس ازگرفتن آزمون، گواهی مددکاری اهداءگردید.

امضای تفاهم نامه آموزش به مددکاران دارالاکرام قم، با سازمان بهزیستی