همکاری با آموزشگاه هشترودی

مجتمع آموزشی دکتر هشترودی در راستای ایجاد عدالت آموزشی و بهره مند نمودن دانش آموزان مستعد محروم امکان تحصیل رایگان دانش آموزان تحت حمایت موسسه دارالاکرام را فراهم نمود.

موسسه دارالاکرام از سال ۱۳۸۰ در خصوص حمایت از تحصیل دانش آموزان مستعد بازمانده از تحصیل و در معرض ترک تحصیل فعالیت می نماید و تا کنون بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز را از طریق ارائه بورسیه تحت حمایت های خود قرارداده است.

دارالاکرام علاوه بر ارائه بورسیه خدمات مختلف فرهنگی، آموزشی، ورزشی، معیشتی و بهداشتی و درمانی به دانش آموزان ارائه می دهد.

با توجه به اینکه دارالاکرام دانش آموزان فاقد سرپرست و مستعد را از پیش دبستانی تا دانشگاه حمایت می کند در تلاش است با استفاده از  ظرفیت های موجود در جامعه مسیر رشد و پرورش کودکان در محیطی سالم را فراهم کند. در همین راستا بر اساس تفاهم نامه  ای با مجتمع آموزشی دکتر هشترودی امکان تحصیل دانش آموزان نخبه دارالاکرام به صورت رایگان در این مجتمع فراهم گردید و در حال حاضر نیز با هماهنگی شعبه تهران با این مجتمع تعدادی از دانش آموزان موسسه در این مجتمع در حال تحصیل می باشند.

دارالاکرام همچنین از طریق راه اندازی سامانه آنلاین به مهربانی(bemehrbani.ir ) امکان هم افزایی در کاهش معضل ترک تحصیل کودکان به دلایل مختلف فقر اقتصادی و فرهنگی را فراهم نموده است.