با توجه به اهمیت موضوع خودکفایی خانواده های دارالاکرام، با همکاری مدیر محترم مرکز فنی و حرفه ای پسران، اولین جلسه جوانان دبیرستانی در سال جدید، با موضوع آموزش یک حرفه تخصصی همراه با کار برگزار شد.

در این جلسه مهندسین فنون مختلف برای دانش آموزان صحبت کردند و ضمن تشویق ایشان به کار حرفه ای، بر لزوم یک برنامه ریزی دقیق برای آموزش همراه با کار تأکید کردند.

ان شاء الله این برنامه برای دانشجویان و دیپلم ها زودتر ردیف خواهد شد.

با سپاس از آقای مهندس بادروج که همیشه بچه های مؤسسه را مورد لطف قرار می دهند و در کنار ایشان هستند.

بدرود!

١۴٠٠/٠١/١٠
مؤسسه خیریه و عام‌ المنفعه دارالاکرام جهرم / واحد اشتغال