با استعانت و یاری خداوند مهربان و با شعار ما می توانیم اولین جلسه اشتغال و کارآفرینی مادران سرپرست  خانوار خانواده های دارالاکرام در کارخانه حاجی آباد با حضور سرکار خانم سارانی نماینده پارک علم و فناوری در محل موسسه برگزار شد.

شرایط اولیه و قوانین کار توسط این بزرگوار به سمع و نظر حضار رسید و حدودا 20 نفر از مادران با ذوق و علاقه آمادگی خود را برای شروع کار اعلام نمودند.
اشتغال و کارآفرینی برای مادران دارالاکرام