تفاهمنامه ای در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ با سازمان تبلیغات اسلامی قم جهت استفاده رایگان دانش آموزان تحت پوشش از سینما وکلاسهای آموزشی منعقد شد. در همین راستا فیلم «قهرمانان کوچک» با حضور ۷۰ نفر از دانش آموزان و مادرانشان  درمرکز سازمان تبلیغات سالن سینمای کانون فاطمه زهرا به نمایش درآمد و در پایان نیز جلسه نقد فیلم توسط عوامل اجرایی برگزار شد.