Skip to content

«ارمغان دانایی» را رهسپارِ راه عزیزانِ خود کنید

«ارمغان دانایی» عنوان طرحی است که به تازگی دارالاکرام از آن رونمایی کرده است.
طرحی که با مشارکت در آن می‌توانید یک امر خیر را به نام عزیزانِ خود ثبت کنید تا حاصلِ یک کار نیک نصیبِ ایشان شود.
برای همه‌ی ما بارها پیش آمده است که دلمان بخواهد به عزیزی هدیه بدهیم که دیگر در میان ما نیست؛ عزیزی که یا مهاجرت کرده یا به سفر ابدی رفته است و یا به هر مناسبت مبارکی مثل تولد، ازدواج و یا مانند اینها به عزیزان خود هدیه‌ای برای عرض تبریک بدهیم؛ دارالاکرام، حامی آموزش ۷۵۰۰ کودک و نوجوان بااستعدادِ در معرض خطر ترک تحصیل، این امکان را فراهم کرده است تا معادل نقدی هدیه‌ی خود به عزیزانتان را به دانش‌آموزان بورسیه‌شده دارالاکرام اختصاص دهید.
پرداختِ نقدیِ شما از طرفِ شخصی که می‌خواهید به او بدهید و به نام او به عنوان بورسیه‌ی تحصیلی به هر دانش‌آموزی که شما بخواهید اختصاص می‌یابد؛ دانش‌آموزی که بااستعداد و فاقد سرپرست‌موثر است.
لوگویی که برای ارمغان دانایی طراحی شده تصویری از گل نیلوفر است که سمبل رشد، کمال و چرخه‌ی تولد انسان می‌باشد و ریشه در آب دارد و نگاه به خورشید و آسمان.
نیلوفر مظهر صلح جهانی و حمایت است، با برگ‌های گرد و مدور به نشانه‌ی کمال و از ٢۵٠٠ سال قبل در سنگ نوشته‌های طاق بستان و تخت جمشید مشاهده شده است.
گل نیلوفر ریشه در گل و لای رودخانه و یا مرداب‌ها دارد که امکان رشد در چنین محیطی بسیار کم است اما با وجود این بستر، به زیبایی رشد می‌کند.
نیلوفر در این طرح مصداق رنج و مشقت افرادیست که در دشوارترین شرایط بزرگ می‌شوند؛ پایه‌ی این رشد دانش و آگاهیست که برای نشان دادن آن از کتاب استفاده شده است.