ادامه برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح مددکاران شعبه جهرم

کارگاهای آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی مددکاران به صورت مستمر در شعب موسسه دارالاکرام اجرا می شود که در این راستا  ۳۱ شهریور، چهارمین کارگاه شعبه جهرم از ابتدای سال تاکنون در محل کافه کتاب شعبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دارالاکرام،  در این جلسه که سه ساعت به طول انجامید استاد کوهی کارشناس مددکار اجتماعی استان فارس،  شیوه های ارتباط موثر مددکاران با دانش آموزان و چگونگی رسیدگی کلی به وضعیت آنها و خانواده ها را برای مددکاران تشریح نمودند و در پایان به مددکاران حاضر در جلسه مدرک معتبر دوره اهدا شد.

ادامه برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح مددکاران شعبه جهرم