موسسه دارالاکرام موفق به دریافت گواهینامه‌های ISO 10002و ISO 10004 ، در زمینه رسیدگی به شکایات مشتری و اندازه‌گیری  رضایت مشتری گردید.

موسسه خیریه دارالاکرام با درک این موضوع که بهبود عملکرد و تعالی اهداف موسسه که همانا خدمت به انسانیت و حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان با سابقه بیش از 16 سال فعالیت، بر این باور است که بدون استقرار نظامهای مدیریتی و مدیریت کیفیت و بهره گیری از متدهای نوین، افزایش اثربخشی و کارائی ممکن نمی باشد. برهمین اساس نظامهای مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین ابزارهای کار آمد در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانها محسوب می شوند.

به گزارش روابط عمومی، واحد تضمین کیفیت موسسه دارالاکرام از سال 1392  شروع به فعالیت نمود و با پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت، تلاش خویش را معطوف به پیشرفت اهداف موسسه در ابعاد مختلف نموده است که پس از پیاده سازی این سیستم موفق به کسب گواهینامه‌های  9001   ISO ، گردید.

لذا باعنایت به اینکه ایجاد اصلاحات ساختاری در ساز و کارهای مدیریتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و پس از آن با اهتمام به ایجاد فرهنگ و نگرش سیستمی در کیفیت، ضمن تجدید گواهینامه 9001 ISO ، دارالاکرام برای اینکه بتواند افزایش رضایت حامیان، نیکوکاران و خانواده های تحت پوشش را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد، با همت و تلاش فراوان موفق به دریافت گواهینامه‌های ISO 10002و ISO 10004 ، در زمینه رسیدگی به شکایات مشتری و اندازه‌گیری  رضایت مشتری گردید تا بر اساس استانداردهای ایزو، به اهداف متعالی خود دست یابد .

تضمین کیفیت 10002 تضمین کیفیت 10004