Skip to content

آموزش نیروهای داوطلب با برگزاری کارگاه مهارت های کار تیمی در جیرفت

 

آموزش نیروهای داوطلب در قالب برگزاری ور کشاپ مهارت های کار تیمی در جیرفت

دارالاکرام جهت توسعه فکری و کاری و مشارکت بیشتر همیاران داوطلب در امر خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف، ورکشاپ “مهارت های کار تیمی” را در محل شعبه جیرفت، برگزار کرد.

در فضای اقتصادی و اجتماعی پیچیده دنیای مدرن، امکان اینکه یک فرد به تنهایی توانایی آن را داشته باشد که در تمام زمینه‌ها تخصص و مهارت کافی پیدا کند، بسیار کم است. فعالیت‌های جوامع نیز دارای ابعاد گوناگونی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به افرادی داریم که بتوانند در قالب تیم‌های هماهنگ، با هم برای یک هدف مشخص همکاری کنند.
این تغییرات سبب شده است که احساس نیاز به انجام کار تیمی روز به روز بیشتر شود و انسان‌ها دریابند که بدون همکاری با یکدیگر نمی‌توانند به اهداف‌شان دست یابند. از طرف دیگر متاسفانه «کار تیمی» جزو مهارت‌هایی قرار دارد که نظام آموزشی ما به آن بسیار کم‌اعتناست.
به گزارش روابط عمومی دارالاکرام،  شبکه همیاری موسسه در شعب مجموعه ای عظیم و قابل سرمایه گذاری هستند و با توجه به برنامه ریزی و  توسعه فعالیت موسسه در قالب همکاری نیروهای داوطلب در مناطق مختلف تحت پوشش، اولین ورکشاپ آموزشی در شعب با موضوع مهارت های کار تیمی روز جمعه 3 اسفند 97 در استان کرمان، شهرستان جیرفت با حضور پرسنل و گروهی از نیروهای داوطلب و حامیان برگزار شد.
در این ورکشاپ ابتدا به بررسی ریزه‌کاری‌های ساخت تیم و تحلیل اعضای تیم بر یکدیگر پرداخته شد، سپس نقش‌یابی تیمی به شرکت کنندگان آموزش داده شد و در ادامه شرکت کنندگان در کارگاه اصول کار تیمی  با استفاده از بازی‌های آموزشی، تمرین کردند.
لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی با همکاری موسسه تحقیقاتی حامیان فردا به صورت یک روزه و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل شعبه جیرفت دارالاکرام برگزار و مربی این دوره سرکار خانم دکتر فاطمه امیر آبادی، روانشناس حوزه منابع انسانی و مدرس دوره‌های مهارت‌های رفتاری در دانشگاه تهران، بودند.
در ادامه برنامه های دارالاکرام می باشد تا این چنین کارگاه های آموزشی و مهارتی را در سایر نقاط و برای کلیه شعب جهت رشد و ارتقای نیروهای داوطلب و اجرای خود، برگزار نماید.

 

آموزش نیروهای داوطلب در قالب برگزاری ور کشاپ مهارت های کار تیمی در جیرفت

آموزش نیروهای داوطلب در قالب برگزاری ور کشاپ مهارت های کار تیمی در جیرفت

آموزش نیروهای داوطلب در قالب برگزاری ور کشاپ مهارت های کار تیمی در جیرفت