Skip to content

آموزش زبان انگلیسی در موسسه خیریه دارالاکرام(خانه کرامت)

مریم فرهادی کارشناس و روانشناس موسسه خیریه دارالاکرام(خانه کرامت) از مشارکت نیکوکاران برای آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان عضو این موسسه خیریه خبر داد. ایشان گفتند: ما می توانیم نقش بسیار مهمی در زندگی دیگران داشته باشیم. در جهان میلیونها انسان نیازمند لباس، غذا و خانه می باشند تا بتوانند زندگی روزمره ی خود را ادامه دهند، گاهی آنها برای سالم زندگی کردن از حداقل امکانات زندگی هم بی بهره می باشند و مسئولیت ما این است که تا حد توانایی خود به آنها کمک کنیم. اما دغدغه ی مهم و چالش برانگیز برای این خانواده ها رسیدگی به مسائل تحصیلی فرزندانشان می باشد. همان طور که همه ی ما می دانیم، امروزه کودکان فعال تر از گذشته هستند و کلاس های آموزشی متعددی را می گذرانند. اما فرزندان خانواده های کم برخوردار مالی چنین شرایطی را ندارند.
خوشبختانه به لطف و مشارکت نیکوکاران برای آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان موسسه خیریه دارالاکرام (خانه ی کرامت) این شرایط برای این عزیزان هم فراهم گردیده است.
جناب آقای (س.ن) به عنوان همیار زبانهای خارجی این موسسه خیریه با مشارکت و همکاری خیر نیکوکار و نیک اندیش جناب آقای صدیق صدیقی الهام نژاد برای آموزش خصوصی زبان انگلیسی، تعداد پنج دانش آموز عضو این موسسه را از اوایل سال 1401 تحت آموزش زبان خصوصی قرار داده اند.
جناب آقای رامین چماچم مدیر محترم زبانکده مکالمه در بخش آموزش زبان در دوره های زبانکده تعداد شش دانش آموزان عضو این موسسه را از اوایل سال 1399 به صورت رایگان پذیرش کرده اند.
و همچنین با کمک خیرین نیک اندیش تعداد هفت دانش آموز دیگر به طور پراکنده در زبانکده های استان بوشهر مشغول به فراگیری زبان هستند.
شما هم می توانید با کمک به خانواده های کم برخوردار مالی یک قدم برای رساندن یک شخص به رویاهایش گام بردارید و لبخندی بر لب یک کودک بنشانید.