در هیاهوی بهار
که شکوفا شود از باغ هزاران گل عشق
نغمه ی شور زند بلبل عشق
و نسیم نوروز
بزند با صد شوق
شانه بر کاکل عشق
خاطر خسته تو را می خواند
دل بشکسته تو را می خواند…
🌸🌱🌸🌱🌸🌱🌸

بار دیگر به لطف خداوند و همراهی حامیان و نیکوکاران گرانقدر دارالاکرام، در آستانه نوروز و آغاز سال جدید همراه فرزندان ایران زمین در دارالاکرام شدیم.

موسسه دارالاکرام در آستانه نوروز 1401 کمپینی تحت عنوان “برسد به دست هستی” جهت تامین عیدانه دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش خود راه‌اندازی کرد. بدینوسیله گزارشی از اقلام اهدا شده غیرنقدی و نقدی در شعبه مشهد تقدیم حضور می‌گردد.

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد