نشست هفتم از سلسله نشست های خیر و خرد

بررسی تطبیقی نهادهای خیریه در ایران و سایر کشورها با سخنرانی حسین افشین منش مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات ژاپن

سه شنبه ۲۸ بهمن
ساعت ١٨:٣٠ الی ٢٠

پخش زنده از اینستاگرام به‌مهربانی و سایت الفبای فردا

به مهربانی

الفبای فردا

آرشیوهای نشست قبلی

اینستاگرام به مهربانی شیراز