Skip to content

Category: طرح آبا، آشتی با آموزش

دیدار مدیر شعب دارالاکرام با مسئولین

شعبه ی تهران : دیدار مسئولین دارالاکرام با وزیر آموزش و پرورش طرح آبا، راهی برای تغییر جغرافیای محرومیت صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه 99، جمعی از دست اندرکاران موسسه
ادامه مطلب >

مجموعه اقدامات و فعالیت های دارالاکرام جهت پیشبرد طرح آبا

اقدامات، فعالیت ها و گام های موسسه خیریه دارالاکرام در راستای اجرای طرح آبا   موسسه خیریه دارالاکرام، به عنوان نخستین موسسه مردم نهاد همکار با وزارت آموزش و پرورش
ادامه مطلب >

طرح آشتی با آموزش (آبا)

طرح آشتی ملی با آموزش با هدف جذب حداکثری بازماندگان از تحصیل و نقش دارالاکرام در آن   ضرورت های اجرایی شدن طرح آبا سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت
ادامه مطلب >

تفاهم نامه همکاری دارالاکرام با آموزش و پرورش

پوشش تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل با استفاده از آموزش الکترونیکی و از راه دور متاسفانه کشور با معضل ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف به ویژه مقطع
ادامه مطلب >

نشست های گفت و گویی و خبری

نشست های شعبه مشهد : اولین نشست حامیان، همیاران و دانش آموزان بورسیه شعبه مشهد اولین نشست حامیان، همیاران و دانش آموزان بورسیه دارالاکرام- شعبه مشهد، مورخ 21/04/91 در سالن
ادامه مطلب >