امروز موسسه خیریه دو جلسه و قرار کاری برگزار کرد
اولین جلسه در محل کمیته امداد با حضور مدیر کمیته و مدیر شعبه دارالاکرام برگزار و قرار شد به 50 خانواده وام قرض الحسنه 5 میلیون تومانی اهدا کنند
جلسه دوم حضور مدیر فروشگاه زنجیره ای رفاه بود که به موسسه تشريف آورده و قرار شد بعد از بررسی و مکاتبات با تهران نتیجه نهایی کمک رسانی به موسسه را اعلام نمایند