Skip to content

حامیان رسانه

کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی اعم از درج آگهی در نشریات و سایت‌های خبری، طراحی پوستر و تبلیغات مرتبط با رویدادها و پروژه‌های خاص موسسه دارالاکرام، در چارچوب فعالیت‌های واحد روابط عمومی است.

اولویت همیشگی موسسه انجام امور مربوط به حمایت همه جانبه از تحصیل و آموزش دانش آموزان مستعد است؛ به همین دلیل برای انجام امور تبلیغاتی، موسسه خیریه دارالاکرام هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازد و کلیه تبلیغات توسط یاوران و بصورت داوطلبانه صورت می‌پذیرد.

از همه عزیزانی که در امور مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی فعالیت دارند دعوت می‌شود تا با به اشتراک گذاشتن موقعیت‌ها و امکانات خود با موسسه دارالاکرام، ما را در زمینه اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌ها، جلب کمک‌های مردمی و گسترش حمایت‌ها از کودکان ونوجوانان در خطر ترک تحصیل و مستعد یاری دهند.

 

حامیان رسانه موسسه دارالاکرام