Skip to content

یک دقیقه مانده تا بهار

خانه‌یِ امنِ فرزندانِ ایران به پشتوانه‌یِ مشارکتِ شماست که برپاست و رعایتِ کرامتِ ذاتیِ انسانی و حفظِ شفافیتِ مالی اساسِ کارِ ماست.

از آموزشِ کودکان تا شهروندانِ خوب


من هم مشارکت می کنم

به فروردینِ کودکانمان فرخندگی ببخشیم…


فرخندگی ببخشیم…Play VideoPlay Video

در تکرارِ این بهار هم تکرار می‌شویم اما تکراری نمی‌شویم و به افتخارِ 7 هزار کودک و نوجوان بااستعدادِ در معرضِ خطرِ ترکِ تحصیل با همراهیِ شما پیش از آن که دیر شود با اهدایِ:

500 هزار تومان وجهِ نقد و 500 هزار تومان کالایِ غیرنقدی

به 7 هزار کودک و نوجوانِ ایرانی

یا بهار می‌شود یا بهار می‌شویم

پیش از آن که دیر شود، نوروز را شادباش می‌گوییم.

پرداخت آنلاین


صفحه پرداخت

کد USSD

از طریق تلفن


13542#*780*

پرداخت از طریق شماره کارت

بانک پاسارگاد


5022-2910-1467-5084

پشتیبانی کمپین


09125104892


من هم بهار می شوم…