آرشیو برچسب ها : موسسه نیکوکاری مهان

برگزاری جلسه با سرکار خانم خسروی مدیر موسسه نیکوکاری مهان جهت تبادل و همکاری و هم افزایی بین این سازمان مردم نهاد و دارالاکرام همراه ما باشید: ✅ https://yek.link/bemehrbani.mashhad شماره تماس شعبه مشهد:☎️ 05132291075 روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد