آرشیو برچسب ها : دروس پایه

به گزارش واحد روابط عمومی شعبه قم، برنامه ریزی آموزشی از اقدامات مهم واحد آموزشی شعبه قم به شمار می رود که طی آن پس از شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان در راستای رشد تحصیلی آنها اقدام به برگزاری کلاس های تقویتی درسی می شود. تاکنون چند نوبت کلاس کمک آموزشی برای دروس پایه ریاضی […]