آرشیو برچسب ها : درمان

درمان مادر دانش آموز بورسیه البرزی در سایه ی مهر بانیان نیکوکار   مادر “محمد طاها.س ” دانش آموز بورسیه شعبه ماهدشت البرز ساکن ماهدشت با توجه به آسیب وارده، دچار بیماری عفونی و درد فراوان بود که با پیگیری های به عمل آمده سریعا تحت درمان و

به گزارش روابط عمومی شعبه قم، مادر یکی از دانش آموزان بورسیه از درد شدید دندان رنج می برد که موسسه  بعد از شناسایی و در نظر داشتن سابقه بیماری قلبی ایشان، نسبت به پیگیری و درمان او اقدام نمود. با توجه به شرایط ویژه بیماری این مادر و با پیگیری های واحد بهداشت و […]

درمان پروتز انگشتان پای مادر دانش آموز بورسیه مشهد   به گزارش روابط عمومی شعبه مشهد، پروتز پا برای مادر یکی از دانش آموزان بورسیه که بر اثر سانحه سوختگی، انگشتان پای خود را از دست داده بود تهیه شد. برای پیگیری سلامت مادر الهام، واحد بهداشت و درمان موسسه پس از انجام مذاکره و […]