آرشیو برچسب ها : دانش آموزان موفق دارالاکرام

با تلاش و حمایت های آموزشی همه جانبه دارالاکرام شعبه آذرشهر و کوشش های دانش آموزان مقطع نهم متوسطه، الناز و فاطمه توانستند با معدل های علمی 19/18 و19/93 در آزمون مدارس نمونه دولتی افتخار آفرینی نمایند. لازم به ذکر است با توجه به تعطیلی مدارس در ایام کرونا برای اینکه دانش آموزان از فرصت […]