آرشیو برچسب ها : خیریه های آذرشهر

دانش آموزان تحت پوشش دارالاکرام هر یک برای خود از زندگیشان سرنوشتی دارند. وقتی پای حرفهایشان می نشینی متوجه این نکته میشوی که سختی ها و رنجهای زیادی را بنا بر شرایط خانواده و جامعه متحمل شده اند و در همان سنین کودکی و نوجوانی درسهای بزرگی را می توانند به انسان های دیگر بدهند […]

این جلسه در تاریخ چهارم شهریور ماه 1400 در محل جدید دارالاکرام آذرشهر برگزار گردید . سرپرست شعبه دارالاکرام آذرشهر جناب آقای دکتر قهرمان نژاد ضمن معرفی و آشناسازی مسئولین کمیته امداد از محل جدید موسسه، اخباری از خدمات صورت گرفته برای دانش آموزانی که از سوی کمیته امداد به مؤسسه دارالاکرام شعبه آذرشهر معرفی […]