آرشیو برچسب ها : خیریه فرهنگی

دانش آموزان تحت پوشش دارالاکرام هر یک برای خود از زندگیشان سرنوشتی دارند. وقتی پای حرفهایشان می نشینی متوجه این نکته میشوی که سختی ها و رنجهای زیادی را بنا بر شرایط خانواده و جامعه متحمل شده اند و در همان سنین کودکی و نوجوانی درسهای بزرگی را می توانند به انسان های دیگر بدهند […]

با هماهنگی های صورت گرفته توسط روابط عمومی دارالاکرام آذرشهر و به پیشنهاد دوست عزیز و روحانی دغدغه مند آذرشهر جناب آقای ابوالفضل حسین زاده، فرصتی پیش آمد تا به اتفاق بانی شعبه آقای دکتر طباطبایی بهمراه سرپرست شعبه آقای دکتر قهرمان نژاد، دیداری با حاج آقای اصغری از مدرسین حوزه علمیه بناب در آن […]