Skip to content

Tag: حوزه‌ی دانش‌آموزی

روز درختکاری

برگزاری جشن روز درختکاری برای دانش آموزان شعبه مشهد دارالاکرام

این برنامه در فضای سبز پارک جنگلی وکیل آباد با توزیع نهال های آماده برای کاشت بین دانش آموزان همراه با آموزش همیاران و کارشناسان فضای سبز جهت کاشت درختان همراه بود.
ادامه مطلب >

بازدید از آرامگاه فردوسی و هارونیه – دانش آموزان شعبه مشهد

خانه کرامت (دارالاکرام) در راستای فعالیت های فرهنگی و تفریحی برای دانش‌آموزان بورسیه خود؛ روز سوم آذرماه برنامه بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی را برای 28 نفر از دانش‌آموزان
ادامه مطلب >

حفاظت شده: فرم بازدید اولیه

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: تعلیق

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: ابلاغیه کارنامه

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: فرم قرارداد دانش آموز

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: فرایند انتقال دانش آموز

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: دستور العمل هدایت تحصیلی ،فرم رضایت تحصیلی و تحویل اقلام آموزش

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >

حفاظت شده: دستاورد دانش آموز

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ادامه مطلب >