آرشیو برچسب ها : بازمانده از تحصیل

  روز جهانی کودک به میلادی برابر است با ۸ اکتبر  که در سال 1398 شمسی مقارن شده است با 16 مهر، موسسه دارالاکرام با رسالت حمایت از تحصیل کودکان ونوجوانان مستعد و بیش از 17 سال فعالیت مستمر، این روز را گرامی می دارد.