اولین جلسه اعضای شورای راهبردی شعبه شیراز

 

موسسه دارالاکرام برای هدف گذاری موثر و استفاده از افکار و ایده های فرهیختگان در عرصه تحصیل، جلسات مستمر با حضور تعدادی از افراد برجسته و فرهیخته برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی شعبه شیراز، اولین جلسه اعضای شورای راهبردی با موضوع هدف گذاری در پیشبرد اهداف موسسه و اخذ تصمیمات مهم در آینده، در تاریخ 93/11/09 در شهر شیراز برگزار شد. در این جلسه ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در مناطق مورد نظر شهر شیراز جهت شناسایی دانش آموزان مستعد تحصیل، نحوه جذب حامی و حمایت از آنها نیز مطرح شد. آقای دکتر مصطفی میر احمدی زاده و آقای تشکری در خصوص وظایف و دستور العمل های شورای راهبردی توضیحاتی مطرح و حاضرین نیز نظرات و سوالات خود را اعلام نمودند.

در پایان جلسه، اعضای شورای راهبردی شعبه شیراز به شرح زیر انتخاب شدند:

آقای دکتر میر احمدی زاده به سمت رئیس شورای راهبردی، آقای تشکری به سمت نائب رئیس شورا و  خانم مظلومی با عنوان دبیر شورا و آقای دکتر اسدی، آقای امین، آقای دبستانی، خانم دکتر شاه محمدی، اقای دکتر صلح جو، آقای کرمی، خانم موسوی، آقای دکتر میر احمدی، آقای دکتر نقوی و آقای دکتر مهرداد نکویی به عنوان اعضای شورای راهبردی شعبه شیراز انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در این جلسه مدیر عامل موسسه، جناب آقای متقی نیز حضور داشتند که در خاتمه با بیان اهداف و فعالیتهای موسسه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.