بیمه شدن دانش آموزان بورسیه

سرپرست دارالاکرام شعبه مشهد از توزیع دفترچه بیمه درمانی خبر داد و گفت: به لطف خدا و همت کمیته بهداشت و درمان در روز سه شنبه مورخ ۹۱/۹/۱ تمامی دانش آموزان این موسسه تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند که دفترچه ها از طریق مددکاران و مادران بدستشان رسانده شد . ایشان نیز خاطر نشان کردند که هزینه این دفترچه ها توسط یکی از حامیان ارجمند پرداخت شده است.