نهادهای همیار

گروه صنعتی گلرنگ http://www.golrang.com/fa

شرکت همکاران سیستم http://www.systemgroup.net

شرکت داده پردازی رسپینا http://www.respina.net/fa

شرکت هواپیمایی زاگرس http://www.zagrosairlines.com

انتشارات بین المللی گاج http://www.gaj.ir

شرکت دی کامپیوتر http://daycomputer.com

گروه ال جی http://www.lg.com/ir

انتشارات کلاغ سفید http://www.whitecrowpet.com/shop/index.php

کانون فرهنگی آموزش- قلم چی http://www.kanoon.ir

داده پردازان ایده شرق (Webramz) https://webramz.com/