سیستم مدیریت کیفیت_سنجش رضایت مشتریان

ISO10004:2012 سیستم مدیریت کیفیت – سنجش رضایت مشتریان

استاندارد ISO 10004 ( سنجش رضایت مشتریان ) از طریق توجه به انتظارات و نیازمندیهای مشتریان تامین می شود. یکی از متداول ترین راهها برای تأمین انتظارات مشتریان و نیز تعیین میزان برآورده شدن خواسته های آنان سنجش یا اندازه گیری رضایت آنان است . همچنین اندازه گیری رضایت مشتریان ( ISO10004 ) می تواند ابزاری برای ارزیابی عملکرد کلی سازمان باشد .

ISO10004 استانداردی است که الزامات سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان را بیان می کند.

  • بهبود دادن تولیدات و خدمات و فرایندها از طریق بازخوردهای مشتریان
  • شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان از طریق نظرات واصله
  • ایجاد یک فرایند نظامند برای رسیدگی به نظرات
  • ایجاد سیستم پیگیری نظرات و پیشنهادات
  • کسب بازار از طریق اهمیت دادن به مشتریان و ایجاد محیطی باز برای ابراز بازخوردهای آنها
  • و…

یکی از بزرگترین دستاوردهای پیاده سازی ISO 10004 دریافت عدم انطباق هایی است که از دید سازمان مخفی مانده اما توسط مشتری دیده شده. در واقع می توان گفت نظرات مشتریان چنان ارزشی دارند که گاهی اوقات از دید سازمان ها مخفی می ماند و همچون یک سازمان کنترل کیفیت قوی عدم انطباقهای موجود را شناسایی و اطلاع رسانی می کنند.

 

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت_سنجش رضایت مشتریان توسط دارالاکرام

موسسه دارالاکرام در آستانه فصل شکوفایی، با درک اهمیت این موضوع و قرار گرفتن در مسیر ساختار تشکیلاتی، با پیاده سازی نظام پیشنهادها و فرآیند های سازمانی موفق به کسب گواهینامه ISO 10004:2012  گردید و در زمره معدود سازمان هایی قرار دارد که با توجه به حوزه فعالیت خود از این مزیت بهره مند گردیده است.