سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان

استاندارد   ISO10002:2014( سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان)

ISO10002 استاندارد  راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان سازمانها در خصوص محصولات یا خدمات آنهاست . هدف اصلی استاندارد ISO 10002 رسیدن به رضایت مشتریان از طریق رفع شکایات و نارضایتی آنان و ایجاد رضایت مجدد در مشتری ، به حداقل رساندن اثرات نارضایتی ها و شناخت و بررسی نقاط ضعف ساختار و فرایند شرکت است .

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO10002 :

  • بهبود دادن تولیدات و خدمات و فرایندها از طریق بازخوردهای مشتریان
  • شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان از طریق شکایات واصله
  • ایجاد یک فرایند نظامند برای رسیدگی به شکایات
  • ایجاد سیستم پیگیری به شکایات از زمان وصول تا رفع کامل موضوع شکایت
  • کسب بازار از طریق اهمیت دادن به مشتریان و ایجاد محیطی باز برای ابراز بازخوردهای آنها
  • و…

یکی از بزرگترین دستاوردهای پیاده سازی استاندارد  ISO 10002 دریافت عدم انطباق هایی است که از دید سازمان مخفی مانده اما توسط مشتری دیده شده. در واقع می توان گفت شکایات و انتقادات مشتریان چنان ارزشی دارند که گاهی اوقات از دید سازمان ها مخفی می ماند و همچون یک سازمان کنترل کیفیت قوی عدم انطباقهای موجود را شناسایی و اطلاع رسانی می کنند.

 

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان توسط دارالاکرام

موسسه دارالاکرام در آستانه فصل شکوفایی، با درک اهمیت این موضوع و قرار گرفتن در مسیر ساختار تشکیلاتی، با پیاده سازی نظام پیشنهادها و فرآیند های سازمانی موفق به کسب گواهینامه ISO 10002:2014  گردید و در زمره معدود سازمان هایی قرار دارد که با توجه به حوزه فعالیت خود از این مزیت بهره مند گردیده است.